BEST/Rentm in de Cloud

Software voor de rentmeester

Onze rentmeester software, die speciaal ontwikkeld werd op vraag van een toonaangevende rentmeester, geeft u heel wat ondersteuning bij het uitvoeren van uw taken

Kenmerken van de Rentmeester software

 • BEST/Rentm in de Cloud werkt volledig web gebaseerd. U hoeft alleen te beschikken over een internetverbinding om het programma te kunnen gebruiken.
 • Alle data wordt bewaard ‘in de cloud’. Dit maakt het mogelijk dat u steeds van overal uw gegevens kunt raadplegen zolang u beschikt over een internetverbinding. U hoeft dus niet langer achter uw pc te zitten, ook onderweg, bv op een smartphone, kunnen gegevens geraadpleegd worden.
 • Documenten en afrekeningen worden online gegenereerd en kunnen eerst nog bekeken worden alvorens af te drukken. Er kan zelf gekozen worden welke printer gebruikt dient te worden en hoeveel kopijen afgedrukt moeten worden.
 • De beveiliging wordt geregeld via de userID en paswoorden, en dit per dossier (er zijn dus meerdere dossiers mogelijk).
 • De menustructuur kan per gebruiker gedefinieerd worden.
 • Zowel de look en feel van het programma zelf als van de rapporten kan volledig aangepast worden aan uw huisstijl en voorkeuren.

Module overzicht van de rentmeetser software

Binnen de 3 luiken van het rentmeesterschap kunnen we o.a. volgende belangrijke functionaliteiten onderscheiden

Gebouwen
Administratief beheer

 • Opstellen en up-to-date houden van eigendomsdossiers
 • Opstellen en up-to-date houden van huurovereenkomsten
 • Onbeperkt aantal huurovereenkomsten per pand, waarvan maximum één actief per pand
 • Opstellen en versturen van herinneringsbrieven, indexeringsbrieven,...
 • Correspondentie tussen rentmeester, huurder en eigenaar
 • ...

Leveranciers
Financieel beheer

 • Aanmaken en printen afrekeningen voor bepaalde periodes
 • Innen van huurgelden en voorschotten
 • Opvolgen betalingen
 • Automatische betaling van eigenaars
 • Automatische betaling van rentmeester commissie
 • Toepassen jaarlijkse indexatie
 • Registratie, verdeling en betaling leveranciersfacturen
 • Verdeling mogelijk per gebouw tussen panden en/of eigenaars en/of huurders en/of vorige huurders, manueel of via kostencodes met verdeelsleutels
 • Betalingen met CODA bestanden en automatische ontvangstregistratie
 • ...

Facturen
Technisch beheer

 • Database van leveranciers
 • Aanmaken en versturen van offerteaanvragen
 • ...

Screenshots

 
 

Aanvullende producten

SYNDIC.av

Het verloop van de Algemene Vergadering van Mede-eigenaars is voor de syndicus complexer geworden. Deze software zorgt er voor dat deze toch vlot kunnen verlopen.

 

SYNDIC.web

Deze software stelt u als Syndicus in staat om online documenten te delen met al uw eigenaars.

SYNDIC.workflow

Binnenkomende documenten kunnen vlot verwerkt worden dankzij deze software. De documenten worden ingescand en vervolgens kunnen ze, door de syndicus of medewerkers, waar nodig meteen verdeeld worden over de juiste panden.