BEST/Syndic in de Cloud

Software voor Syndicus

Als syndicus heeft u veel verantwoordelijkheden. Deze software, die speciaal ontwikkeld werd op vraag van een toonaangevende syndicus, zal u helpen bij het uitvoeren van al uw taken.

Kenmerken van de Syndicus software

 • BEST/SYNDIC in de Cloud werkt volledig web gebaseerd. U hoeft alleen te beschikken over een internetverbinding om het programma te kunnen gebruiken.
 • Alle data wordt bewaard in úw private cloud. Dit maakt het mogelijk dat u steeds van overal uw gegevens kunt raadplegen zolang u beschikt over een internetverbinding. U hoeft dus niet langer achter uw pc te zitten, ook onderweg, bv op een smartphone, kunnen gegevens geraadpleegd worden.
 • Documenten en afrekeningen worden online gegenereerd en kunnen eerst nog bekeken worden alvorens af te drukken. Er kan zelf gekozen worden welke printer gebruikt dient te worden en hoeveel kopijen afgedrukt moeten worden.
 • De beveiliging wordt geregeld via de userID en paswoorden, en dit per dossier (er zijn dus meerdere vestigingen per syndicus mogelijk).
 • De menustructuur kan per gebruiker gedefinieerd worden.
 • Per gebouw kan de periodieke afrekening worden aangemaakt met alle bijhorende documenten. Hiervoor wordt gewerkt met CODA-bestanden. Hierdoor worden bij afrekeningen en/of opvragingen overschrijvingen met OGM-structuur aangemaakt, betalingsbestanden kunnen dan ook vanuit bv.: Isabel worden ingelezen en verwerkt. Voor de uitgaande betalingen worden eveneens bestanden gemaakt voor de verdere verwerking vanuit Isabel.
 • BEST/SYNDIC in de Cloud werd volledig aangepast naar de nieuwe wetgeving ivm het genormaliseerd rekeningstelsel. U heeft steeds de keuze of u voor een gebouw al dan niet met het genormaliseerd rekeningstelsel wilt werken.
 • Zowel de look en feel van het programma zelf als van de rapporten kan volledig aangepast worden aan uw huisstijl en voorkeuren.

Overzicht belangrijkste functionaliteiten van de syndicus software

Gebouwen
Gebouwen / Panden / Eigenaars

 • Onbeperkt aantal Gebouwen met onbeperkt aantal panden en eigenaars
 • Diverse parameters per gebouw, pand en eigenaar (naam, adres, telefoon,...)
 • Één eigenaar kan aan verschillende panden gekoppeld worden
 • Onbeperkt aantal kostensoorten en verdeelsleutels per gebouw
 • Per gebouw keuze of uw wilt werken met genormaliseerd rekeningstelsel

Leveranciers
Leveranciers & Facturen

 • Onbeperkt aantal leveranciers
 • Leveranciers worden gedefinieerd over alle gebouwen heen
 • Onbeperkt aantal facturen per leverancier en/of gebouwen

Facturen
Balans

 • Elk gebouw heeft zijn balans
 • Dagboeken worden bijgehouden voor gebouwen met genormaliseerd rekeningstelsel
 • Balansen kunnen afgedrukt worden met of zonder detail

Afrekeningen
Afrekeningen

 • Automatische berekening van afrekeningen
 • Afrekening volgens variabele periodes
 • Controle op facturen
 • Verdeling bij verkoop
 • Verdeling huurder-eigenaar
 • E-mailen individuele afrekening
 • Herafdruk van oude afrekeningen

Betalingen
Banken & Betalingen

 • Opvolging betalingen door middel van CODA bestanden
 • Automatisch aanmaken van rappel brieven met berekening van boetebedrag en/of -percentage
 • Automatische ontvangstregistratie via OGM (overschrijving met gestructureerde mededeling)
 • Ingave van financiële bewegingen met aanzuivering van leveranciers/eigenaars openstaande posten
 • Onbeperkt aantal banken per gebouw

Open posten
Document beheer

 • Alle aangemaakte documenten worden bijgehouden in het systeem
 • Documenten worden gekoppeld aan de correcte eigenaar of gebouw of leverancier of...
 • Documenten kunnen zelf opgeladen en gekoppeld worden
 • Gegenereerde documenten kunnen per eigenaar een andere taal hebben
 • Documenten kunnen automatisch op de juiste plaats op SYNDIC.web geplaatst worden
 • Gebruik vooraf gedefinieerd standaard documenten
 • Documenten kunnen aangepast worden aan eigen huisstijl en voorkeuren
 • Opvraging diverse lijsten en rapporten
 • Documenten kunnen per e-mail verstuurd worden
 • Aanmaken uitnodigingen algemene vergadering

Screenshots

 
 

Aanvullende producten

BEST/Rentm in de Cloud

Cloud software voor de rentmeester. De software omvat alle tools voor een vlot beheer van het onroerend goed van eigenaars.

SYNDIC.av

Het verloop van de Algemene Vergadering van Mede-eigenaars is voor de syndicus complexer geworden. Deze software zorgt er voor dat deze toch vlot kunnen verlopen.

 

SYNDIC.web

Deze software stelt u als Syndicus in staat om online documenten te delen met al uw eigenaars.

SYNDIC.workflow

Binnenkomende documenten kunnen vlot verwerkt worden dankzij deze software. De documenten worden ingescand en vervolgens kunnen ze, door de syndicus of medewerkers, waar nodig meteen verdeeld worden over de juiste panden.